Izba zajmie się też senackim projektem zmian w kodeksie postępowania karnego, wprowadzającym obowiązkowe nagrywanie w sądach rozpraw karnych, jeśli sala sądowa jest wyposażona w odpowiedni sprzęt. Zachowane miałoby być nadal tradycyjne, pisemne protokołowanie tych rozpraw.
Nagrywanie ma zwiększyć kulturę rozpraw i pomóc rozstrzygać wątpliwości w przypadku kwestii związanych ze sprostowaniem lub uzupełnieniem protokołu. Jak wskazano w uzasadnieniu propozycji "projektowane rozwiązanie ma w swym zamyśle stanowić etap przejściowy pomiędzy protokołowaniem w tradycyjny sposób a wprowadzeniem protokołu elektronicznego na rozprawach w sprawach karnych". Projekt pozytywnie ocenia resort sprawiedliwości. (ks/pap)