Nowa ustawa dereguluje ostatecznie 50 zawodów podległych ośmiu ministrom, nowelizuje 27 ustaw oraz obejmuje grupy zawodowe liczące ponad 535 tysięcy osób i była konsultowana z ponad 500 podmiotami.

- To ważny dzień w procesie poszerzania dostępu do zawodów regulowanych. Dziś obalamy mur, za którym korporacje zawodowe zazdrośnie strzegły swoich przywilejów. Otwarcie zawodów, da nowe miejsca pracy dla młodych w Polsce, by nie musieli emigrować i szukać tej pracy zagranicą. To jednak dopiero pierwszy krok. Deregulacja obejmie jeszcze blisko 200 zawodów – mówił minister sprawiedliwości Jarosław Gowin.

Najważniejsze wprowadzone zmiany dotyczące zawodów notariusza, adwokata i radcy prawnego:

- Zlikwidowana zostanie asesura notarialna. Osoba, która zda egzamin zawodowy i złoży ślubowanie zostanie zastępcą notarialnym i w zależności od swojej decyzji będzie mogła wystąpić do ministra sprawiedliwości z wnioskiem o powołanie na notariusza albo zostać zatrudniona w kancelarii innego notariusza i tam wykonywać w jego zastępstwie czynności notarialne. W celu pogłębienia przygotowania praktycznego wydłużona zostanie aplikacja notarialna (z 2,5 do 3,5 roku). Po 2,5 roku aplikacji organizowane będzie fakultatywne kolokwium – po jego zdaniu aplikant będzie mógł wykonywać niektóre czynności notarialne.

- Jeżeli chodzi o dostęp do zawodów adwokata i radcy to zniesiony został test, jako element egzaminu zawodowego. Egzamin powinien sprawdzać umiejętność stosowania prawa, a nie zmuszać do uczenia się na pamięć kodeksów i dziesiątek ustaw.

Istotne zmiany dotyczą zawodu pośrednika i zarządcy nieruchomości:
- Sejm zdecydował o całkowitym otwarciu zawodów pośrednika i zarządcy nieruchomości. Jest to krok idący dalej niż propozycja rządowa.

W przypadku zawodu rzeczoznawcy majątkowego projekt rządowy nie obejmował szerszych zmian w dostępie do tego zawodu, skracał jedynie okres wymaganej praktyki (z 12 do 6 miesięcy). Przyjęta poprawka zwiększa zakres deregulacji tego zawodu, tj. zakłada obniżenie wymogu wykształcenia (z wyższego magisterskiego do wyższego), a także wprowadza możliwość zwolnienia z egzaminu zawodowego przez organ nadający uprawnienia na podstawie dyplomu ukończenia studiów, których program powstał na podstawie umowy między uczelnią, a organizacjami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych. Poprawka obejmuje również ułatwienia dotyczące obowiązku odbycia praktyki zawodowej – wprowadza obowiązek zaliczenia na jej poczet praktyki odbytej na studiach pod warunkiem, że jej program powstał w oparciu o umowę między uczelnią a organizacją zawodową rzeczoznawców majątkowych, a także zwalnia z tego wymogu osoby, które posiadają udokumentowane dwuletnie doświadczenie na stanowisku związanym z wyceną nieruchomości.