Czwartkowe obrady Izby rozpoczną się od głosowania, w którym posłowie zdecydują, czy Sejm zajmie się projektem ustawy o statusie sędziów TK, który wprowadza m.in. jawność oświadczeń majątkowych sędziów TK i generalną barierę 70 lat, aby sędzia TK mógł orzekać. Projekt ws. statusu sędziów trafił do Sejmu od koniec września; opracowano go na podstawie zaleceń zespołu ekspertów, powołanego przez marszałka Sejmu.

PO wnosi o odrzucenie projektu. W połowie października komisja sprawiedliwości i praw człowieka zarekomendowała Izbie uchwalenie projektu. Po burzliwej dyskusji odrzucono wtedy poprawki PO i Nowoczesnej. Teraz będą one ponowione jako 12 wniosków mniejszości.

Z kolei na piątek zaplanowano prace nad projektem ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, autorstwa posłów PiS. Przewiduje on m.in. nowe zasady wyłaniania przedstawianych prezydentowi kandydatów na prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Stanowi, że przedstawia ich Zgromadzenie Ogólne (ZO), które tworzą urzędujący sędziowie TK, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta.(ks/pap)