Projekt wnieśli posłowie Platformy Obywatelskiej - chcą doprecyzowania przepisów dotyczących protokołu elektronicznego. Przygotowana przez nich nowela zakłada, że informacje o sprawie będą udostępniane za pomocą systemu teleinformatycznego. Strona zyska również możliwość otrzymania z akt sprawy zapisu obrazu i dźwięku, zamiast jedynie zapisu dźwięku (wyłączono jedynie zapisy z posiedzeń odbywających się przy drzwiach zamkniętych). Zmienić ma się także sposób sporządzania protokołu skróconego sporządzanego wraz z zapisem elektronicznym - będzie można powołać się w nim na pisma przygotowawcze oraz zamieścić wyniki postępowania dowodowego.