Do KRS izba wybrała zgłoszonego przez PO Borysa Budkę (426 głosów za, 4 przeciw, 6 wstrzymujących się); zgłoszonych przez PiS: Krystynę Pawłowicz (278 głosów za, 151 przeciw, 5 wstrzymujących się) i Stanisława Piotrowicza (370 głosów za, 55 przeciw, 11 wstrzymujących się) oraz Tomasza Rzymkowskiego, zgłoszonego przez klub Kukiz'15 (279 głosów za, 159 przeciw, jeden wstrzymujący się).

Niezbędnej większości nie uzyskał zgłoszony przez Nowoczesną i PSL Mirosław Pampuch (163 głosy za, 272 przeciw, dwa wstrzymujące się).

Przedstawicielami Sejmu w KRP zostali: Barbara Chrobak, zgłoszona przez klub Kukiz'15 (z 276 głosami za, 159 przeciw i jednym wstrzymującym się); zgłoszony przez PO Arkadiusz Myrcha (412 głosów za, 12 przeciw, 11 wstrzymujących się); Piotr Pszczółkowski - zgłoszony przez PiS (374 głosy za, 55 przeciw, 9 wstrzymujących się) i również zgłoszona przez PiS Małgorzata Wassermann (368 głosów za, 55 przeciw i 13 wstrzymujących się). Wystarczającego poparcia nie uzyskał Michał Stasiński, zgłoszony przez kluby Nowoczesna i PSL (164 głosy za, 271 przeciw, 3 wstrzymujące się).

KRS to konstytucyjny organ stojący na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów; w imieniu wymiaru sprawiedliwości ma prawo występować do Trybunału Konstytucyjnego. Rada składa się z 25 członków: pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, prezesa NSA, ministra sprawiedliwości, jednego przedstawiciela prezydenta, 15 członków wybieranych spośród sędziów, czterech posłów i dwóch senatorów. Kadencje członków wybranych przez Sejm i Senat wygasają z kadencją parlamentu.

KRP jest organem władzy państwowej utworzonym w ramach reformy, która rozdzieliła stanowiska ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Ma dbać o autonomię i niezależność prokuratorów, zwłaszcza wobec władzy wykonawczej. Liczy 25 członków - z urzędu należą do niej prokurator generalny i minister sprawiedliwości - w tym czterech przedstawicieli Sejmu i dwóch Senatu.(PAP)

brw/ gma/