W głosowaniu przepadł wniosek PO, by odrzucić projekt w pierwszym czytaniu. Autorzy projektu podkreślają, że jest on próbą ujednolicenia przepisów dotyczących postępowania, mającego doprowadzić do uchylenia immunitetu RPO, prezesa NIK, RPD, prezesa IPN, GIODO oraz posłów i senatorów. Według nich, obecnie duża liczba uregulowań w kwestii uchylania immunitetu prowadzi do nadmiernego wydłużenia postępowania i utrudnia pokrzywdzonym dochodzenia sprawiedliwości w sądach.

Dzięki projektowanej nowelizacji, w kilku ustawach mają znaleźć się przepisy dotyczące trybu wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej, zgody na zatrzymanie lub aresztowanie. Ponadto w projekcie zaproponowano wprowadzenie zasady wstrzymującej bieg okresu przedawnienia w postępowaniu karnym czynu objętego immunitetem w okresie korzystania z tego immunitetu. (ks/pap)