Zmiana przewiduje zawieszenie na czas turnieju UEFA Euro U-21 w terminie 16-30 czerwca przepisów art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Stanowią one, że sprzedaż biletu wstępu na mecz piłki nożnej lub przekazanie innego dokumentu uprawniającego do przebywania na nim określonej osobie, następuje po uzyskaniu danych zgodnych z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Punkt drugi stanowi, że na bilecie wstępu na mecz piłki nożnej lub na innym dokumencie umieszcza się dane posiadacza oraz numer miejsca, którego dotyczy ten bilet lub dokument uprawniający do przebywania na meczu.

Wprowadzenie zmiany postulowanej przez Polski Związek Piłki Nożnej, skutkującej czasowym wyłączeniem stosowania wspomnianych przepisów, ma umożliwić większy udział zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej poprzez odejście od szczegółowej procedury uzyskiwania danych personalnych od każdej z osób. Tym samym ułatwiony zostanie proces zamiany biletów między zorganizowanymi grupami oraz przekazanie biletu innej osobie, w przypadku zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej obecność na meczu.

UEFA Euro U-21 2017, największa w tym roku impreza piłkarska w Europie, rozegrana zostanie na stadionach w Bydgoszczy, Gdyni, Kielcach, Krakowie, Lublinie i Tychach. Inauguracja turnieju odbędzie się 16 czerwca w Kielcach, finał - 30 czerwca w Krakowie. (PAP)

mm/ jej/ krys/