Nowele: ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym przygotowało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, a celem jest wdrożenie do polskiego prawa przepisów Unii Europejskiej regulujących działanie europejskiej usługi opłaty elektronicznej (ang. EETS - European Electronic Toll Service).

Wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit powiedział, że nowela ma charakter techniczny i wprowadza podstawy prawne do wdrożenia w Polsce usługi EETS.

"Ta ustawa nie wprowadza żadnych dodatkowych opłat dla kierowców, jest to usługa uzupełniająca wobec krajowych systemów i może być stosowana w krajach, w których działa elektroniczny system poboru opłat" - powiedział Szmit.

EETS to rozwiązanie, które umożliwia kierowcom płacenie w sposób elektroniczny na wszystkich drogach krajów Unii Europejskiej, w tym w Polsce.

Usługa EETS oznacza, że użytkownik drogi, który będzie chciał z niej korzystać, otrzyma: jedno rozliczenie za naliczone mu opłaty za przejazdy po obszarze Unii Europejskim w danym okresie; jedno urządzenie umożliwiające naliczanie opłat podczas przejazdów po wszystkich drogach UE.

Nowe regulacje będą stosowane wyłącznie na drogach, na których istnieją systemy poboru opłat w formie elektronicznej. Obecnie w Polsce są to drogi zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

"Jest to także usługa fakultatywna, czyli jeśli ktoś nie będzie chciał z niej korzystać, to będzie się mógł dalej rozliczać w każdym kraju osobno. Żaden przepis tej ustawy nie nakłada obowiązku stosowania tego systemu" - dodał Szmit.

W ramach świadczenia usługi EETS – dostawca dostarczy kierowcy urządzenie do pobierania opłat, które będzie instalowane w pojeździe, służące do przekazywania danych o opłatach naliczanych za przejazdy.

Urządzenie ma spełniać określone wymogi techniczne, powinno być interoperacyjne i zdolne do komunikowania się między systemami elektronicznego pobierania opłat używanymi przez różne podmioty. Musi być kompatybilne z każdą z technologii, niezależnie od tego, jaka wykorzystywana jest w danym kraju UE (tj. DSRC, system satelitarny, GSM).

Podmioty pobierające opłaty będą musiały zamieszczać na swoich stronach internetowych wykaz wszystkich dostawców usługi EETS, z którymi zawarły umowę oraz informacje o zasadach dostępu do obszaru EETS. Przychody uzyskane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) z tytułu opłat uiszczonych przez dostawców EETS, z którymi GDDKiA zawrze umowy, będą wpływać na konto Krajowego Funduszu Drogowego. (PAP)