Podczas tego posiedzenia Sejmu posłowie będą debatować nad sprawozdaniem komisji o rządowym projekcie zmian w prawie o ruchu drogowym zakładającym ułatwienie identyfikacji piratów drogowych w państwach Unii Europejskiej poprzez automatyczne przekazywanie danych rejestracyjnych pojazdów i ich właścicieli. Nowela ma wprowadzić w życie unijną dyrektywę w sprawie ułatwień w transgranicznej wymianie informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego (tzw. dyrektywa "cross border enforcement").
Podczas tego posiedzenia omówiony zostanie też projekt nowelizacji ustawy o VAT dotyczący tzw. samochodów z kratką. Przewiduje on m.in., że od aut osobowych (ich zakupu i części do nich) wykorzystywanych jednocześnie do celów służbowych i prywatnych będzie przysługiwać odliczenie 50 proc. podatku.
Zgodnie z projektem przyjętym przez rząd w ubiegły wtorek, firma będzie mogła odliczyć 50 proc. podatku naliczonego w odniesieniu do wszystkich wydatków dotyczących pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, które wykorzystywane są do celów związanych z opodatkowaną działalnością gospodarczą, jak i do celów prywatnych.
Pewien wyjątek dotyczyć będzie paliwa. Tu w przypadku wydatków związanych z pojazdami wykorzystywanymi przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej będzie przysługiwało pełne odliczenie VAT. Będzie to wymagało złożenia w urzędzie skarbowym informacji o pojazdach oraz prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.
Natomiast w przypadku paliw kupowanych do napędu pojazdów wykorzystywanych zarówno do działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych, będzie możliwość odliczania 50 proc. kwoty VAT. Jednak to rozwiązanie ma być zawieszone do 30 czerwca 2015 r.
Sejm zajmie się też rządowym projektem zmian w Prawie zamówień publicznych, który ma m.in. podnieść próg obligujący do ogłaszania przetargów. Ma to usprawnić realizację zamówień w instytucjach naukowych i kulturalnych.
Posłowie rozpatrzą też rządowy projekt ustawy o rzeczach znalezionych, który określa sposób przechowywania tych przedmiotów oraz prawa i obowiązki znalazców. Według projektu to do starosty trafiać będą odnalezione rzeczy. (ks/pap)