Na ostatnich dwóch posiedzeniach styczniowych wprowadzano poprawki do ustawy o radcach prawnych i ustawy o adwokaturze. Adwokat Jacek Trela (na zdjęciu), wiceprzewodniczący NRA poddał pod dyskusję kwestię nieodpłatnej pomocy prawnej, tzw. pro bono.
Zauważył, że problemy podatkowe powstają także po stronie obdarowanego, nie tylko podatku VAT adwokata, który świadczy taką pomoc.
- To problem podatku dochodowego od wartości tej nieodpłatnej pomocy po stronie osoby, która taką nieodpłatną pomoc uzyskała – wyjaśniał adw. Trela. - To są kwestie, które powstają każdego roku wtedy, kiedy są prowadzone akcje pro bono przez środowiska prawnicze,  ale jeszcze do tej pory nie spotkały się z właściwym rozwiązaniem.
Rozwiązanie, które jest teraz proponowane, też do tych właściwych się nie zalicza, bo również nie rozw)iązuje tych kwestii  - oznajmił adwokat.
Komisja nachyli się także nad problemem statusu aplikanta radcowskiego i adwokackiego po zdanym egzaminie zawodowym.