Problemy związane z działaniem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie w sprawie powołania na stanowisko sędziego były w ubiegłym tygodniu tematem spotkania w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa prezesów sądów apelacyjnych, sądów okręgowych oraz pracowników tych sądów zajmujących się systemem teleinformatycznym. Spotkanie oprowadził prof. Roman Hauser, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, a uczestniczyli w nim przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości z podsekretarzem stanu Wojciechem Hajdukiem na czele.
Jak przypomniano, od 1 października 2014 r. działa wprowadzona do ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych procedura obsady stanowisk sędziowskich z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.
Czytaj: System e-nominacje przyspiesza powoływanie sędziów>>>

Uczestnicy spotkania mieli jednak wiele zastrzeżeń do sposobu funkcjonowania systemu. Związanych m.in. z nieprzyjmowaniem bądź niezapisywaniem wprowadzanych danych, z procedurą uzyskania dostępu do utworzonego konta, brakiem możliwości wpisania danych, przerwami w przesyle i koniecznością ich odzyskiwania, identyfikacji numeru procesu w systemie oraz niedoprecyzowaniem wymagań technicznych dotyczących dokumentów elektronicznych wprowadzanych przez kandydatów.  - Także sposób opisywania plików i przekazywania informacji do systemów Krajowej Rady Sądownictwa nie działa sprawnie. Konieczne jest umożliwienie pobierania m.in. informacji dotyczących doręczenia kandydatom dokumentów i pism Rady – relacjonuje uczestniczący w spotkaniu sędzia Waldemar Żurek, rzecznik prasowy Krajowej Rady Sądownictwa.
Uczestnicy spotkania podkreślili potrzebę stałych i regularnych kontaktów przedstawicieli Krajowej Rady Sądownictwa i sądów z Ministerstwem Sprawiedliwości w celu wyeliminowania istniejących problemów oraz usprawnienia pracy systemu teleinformatycznego. Z kolei Ministerstwo Sprawiedliwości zobowiązało się monitorować i na bieżąco poprawiać zgłaszane usterki.     

  LEX Gamma>>>