Przepraszają kolegów sędziów, którzy nad tymi pozwami będą pracować, ale podkreślają, że są również obywatelami i przysługują im należne prawa obywatelskie.
Podkreślają, że inne grupy zawodowe, jak nauczyciele, funkcjonariusze mundurowi takie regulacje otrzymali. Minister sprawiedliwości Jarosław Gowin – wypowiadając się w radiu TOK FM – przyznał, że ten spór między resortem, a niektórymi środowiskami prawniczymi jest obecny.
Jego zdaniem zachowania i postawy sędziów i prokuratorów, negatywnie wpłyną na postrzeganie ich ról społecznych i na ocenę środowisk prawniczych przez obywateli.