Pismo do przewodniczącej Manowskiej skierowali sędziowie Trybunału Stanu: adw. Jacek Dubois (zastępca przewodniczącej TS), adw. Kamila Ferenc, radca prawna prof. Sabina Grabowska, radca prawny Adam Koczyk, adw. Marek Małecki, adw. Marek Mikołajczyk, adw. dr Marcin Radwan-Röhrenschef, adw. Przemysław Rosati i adw. dr Piotr Zientarski.

Przewodnicząca odmawia

- Wzywamy Panią do przestrzegania obowiązującego prawa i natychmiastowego wywiązania się z nałożonego na Panią prawnego obowiązku zwołania posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu, zgodnie ze złożonym przez nas wnioskiem, w możliwie najszybszym terminie – czytamy w piśmie skierowanym do I Prezes Sądu Najwyższego.

Pismo sędziów Trybunału Stanu jest reakcją na odmowę Manowskiej zwołania posiedzenia pełnego składu Trybunału w celu zmiany regulaminu Trybunału Stanu, który ma orzec o odpowiedzialności choćby I Prezesa NBP Adama Glapińskiego.

Przewodnicząca Trybunału Stanu Małgorzata Manowska odbiera pismo sędziów Trybunału jako rodzaj politycznej zaczepki. Prof Manowska  oczekuje na projekt zmiany  regulaminu - stwierdził rzecznik Sądu Najwyższego, sędzia Aleksander Stępkowski. 

Lepsze losowanie niż wyznaczanie

Warto przypomnieć, ze 20 marca sędziowie zwrócili się do prof. Manowskiej o zwołanie takiego posiedzenia, postulując wprowadzenie do regulaminu TS m.in. losowania składów orzekających, zamiast ich wyznaczania przez Manowską, a także wprowadzenie jawności posiedzeń.

Przewodnicząca Trybunału poprosiła jednak w kwietniu br. sędziów o uzasadnienie w ciągu 60 dni proponowanych zmian. Jak napisała, inicjacja zmiany regulaminu TS, jest wyłączną kompetencją przewodniczącego TS i nie może się odbywać na wniosek innych podmiotów.

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, sędzia TS Przemysław Rosati powiedział wówczas, że uzasadnienie zostanie przedstawione, jeśli Manowska zwoła posiedzenie. Przypomniał też, że sygnatariusze pisma do Manowskiej złożyli dwie uchwały.

Pierwsza dotyczy uchylenia obecnego regulaminu Trybunału, a druga - przyjęcia nowego regulaminu. Przepis nakazuje zwołanie posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu.

 Odnosząc się do odmowy przewodniczącej przypomnieli, że ich wniosek o zwołanie posiedzenia nie dotyczył uchwalenia regulaminu Trybunału Stanu, ale przede wszystkim podjęcia uchwały w sprawie uchylenia regulaminu Trybunału Stanu.

Sędziowie TS podkreślili też, że sprawa uchylenia obowiązującego regulaminu nie została nigdzie zastrzeżona jako kompetencja przewodniczącego Trybunału Stanu, a zatem jest to kwestia należąca wyłącznie do właściwości Trybunału Stanu. - Pani prawnym bezwzględnym obowiązkiem po otrzymaniu wniosku z 20 marca 2024 r. było zwołanie posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu, w terminie 45 dni - podali.

Ponadto sędziowie przypomnieli w swoim piśmie o obietnicy Manowskiej, gdy w styczniu 2022 r. był uchwalany obecnie obowiązujący regulamin TS, że wprowadzi ona - postulowany przez nich - mechanizm losowania składów sędziowskich.

- Od stycznia 2022 r. z cierpliwością oczekiwaliśmy, aż wywiąże się Pani ze złożonego wówczas zobowiązania, co niestety do dnia 20 marca 2024 r. w ogóle się nie wydarzyło - dodali.

Członkowie Trybunału skrytykowali też wezwanie Manowskiej do złożenia uzasadnienia do proponowanych zmian, a także wprowadzenie metody korespondencyjnych konsultacji takich zmian z innymi sędziami Trybunału.

- Taka zwłoka nie znajduje "żadnego oparcia w przepisach obecnego regulaminu czy ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu, a zatem poczytujemy to jako kolejną próbę obstrukcji prac Trybunału" - wskazano w piśmie.