Spotkanie odbyło się w dniach 22 i 23 października 2015 roku w siedzibie Pałacu Sprawiedliwości w Paryżu. W obradach udział wzięły przedstawicielki Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce - sędzia Katarzyna Kościów-Kowalczyk oraz dr Magdalena Arczewska.
Uczestnicy mieli m.in. okazję wysłuchać wykładu poświęconego historii i wartości istotnych dla islamu, który wygłosił Faker Korchane - dziennikarz i filozof. Odbyli też spotkanie z Delphine Bergere-Ducôté, odpowiedzialną za wdrażanie Narodowego Programu Przeciwdziałania Terroryzmowi, która przedstawiła działania rządu Republiki Francuskiej mające na celu prawną ochronę młodzieży przed religijnymi wpływami ekstremistycznymi.
Podczas spotkania dyskutowane były też działania podejmowane przez inne kraje Europejskie skierowane na ochronę młodych w tym obszarze.

Piotr Górecki,Violetta Konarska-Wrzosek
Postępowanie w sprawach nieletnich. Komentarz>>>