Poprzednia wizyta sędziów niemieckich odbyła się 8 lat temu. W trakcie wizyty sędziowie obu trybunałów spotkają się na dwóch sesjach roboczych. Pierwsza będzie poświęcona ochronie praw podstawowych w orzecznictwie Federalnego Sądu Konstytucyjnego i Trybunału Konstytucyjnego, zaś druga - roli Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.  We wtorek 26 czerwca o 16.30 prezes Federalnego Sądu Konstytucyjnego Prof. Dr. Andreas Vosskuhle wygłosi w Trybunale wykład zatytułowany "Federalny Sąd Konstytucyjny a Parlament". Wykład będzie tłumaczony symultanicznie i transmitowany przez Internet (www.obserwatorkonstytucyjny.pl oraz www.trybunal.gov.pl).

Źródło: TK, Obserwator Konstytucyjny