- Jesteśmy porażeni sposobem procedowania posłów w sprawie nowelizacji ustawy o TK - powiedział Żurek. - To, co obecnie obserwujemy, to próba przejęcia lub sparaliżowania Trybunału Konstytucyjnego i na to nie ma zgody wśród prawników i obywateli - podkreślił Żurek. - Kolejne posiedzenie KRS powinno odbyć się dopiero w styczniu, jednak w obecnej sytuacji konieczne jest nadzwyczajne posiedzenie prezydium - mówił Żurek, zapowiadając, że KRS "pochyli się nad projektem ustawy o TK". "Ustawa dopychana kolanem" Jak zaznaczył rzecznik KRS, proponowane poprawki, które radykalnie zmieniają sens ustawy, powinny być przedłożone organom, które je zaopiniują, a więc I prezesowi Sądu Najwyższego oraz Krajowej Radzie Sądownictwa. - Słyszeliśmy w komisji [ustawodawczej - red.], że KRS nie ma kompetencji ani uprawnień do opiniowania takiej ustawy, bo rzekomo tak ocenił TK. Na stronie KRS zamieściliśmy fragment uzasadnienia Trybunału, z którego wprost wynika, że Rada takie kompetencje i uprawnienia ma - powiedział sędzia Żurek. - Mam wrażenie, że celowo na posiedzenia komisji nie są zapraszane podmioty opiniujące, takie jak KRS, żeby nie usłyszeć słowa sprzeciwu - mówił. - Nowelizacja ustawy o TK jest dopychana kolanem - dodał rzecznik KRS.
 Więcej>> http://www.tvn24.pl

Dowiedz się więcej z książki
Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł