Minister Sprawiedliwości powołał  12 września 2017 r. sędzię Joannę Bitner do pełnienia funkcji Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie na sześć lat.
Zgromadzenie Ogólne sędziów Sądu Okręgowego ma zaopiniować kandydaturę Joanny Bitner na stanowisko prezesa zgodnie z ustawą o ustroju sądów powszechnych.
Jeśli sędzia Bitner nie uzyska 2/3 głosów zgromadzenia zamierza złożyć rezygnację - podał Polsat News. W skład zgromadzenia wchodzi 120 sędziów, czyli Bitner musi mieć poparcie 80 z nich.

Krajowa Rada Sądownictwa nie jest przeciwna wyborowi sędzi Joanny Bitner na stanowisko prezesa, gdyż kadencja poprzedniego prezesa wygasła i powstał wakat. Jednak wątpliwości budzi powołanie wiceprezesów tego sądu, bowiem poprzedni wiceprezesi byli odwołani przez ministra sprawiedliwości przed upływem kadencji.
Jak czytamy w stanowisku KRS z 15 września br "w dniu 12 września 2017 r. Minister Sprawiedliwości odwołał bez jakiegokolwiek uzasadnienia trzech wiceprezesów Sądu Okręgowego w Warszawie przed upływem ich kadencji. Kadencje dwóch odwołanych wiceprezesów upływały na początku października 2017 r., natomiast trzeciego w 2020 r. Minister działał w tym zakresie na podstawie „nowych przepisów”, negatywnie ocenionych między innymi przez Krajową Radę Sądownictwa, jako sprzeczne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej".
  Rada przypomina, że organy państwa zobowiązane są do działania nie tylko w granicach prawa, ale ich działanie musi być racjonalne, transparentne i uzasadnione poddającymi się weryfikacji przesłankami. Brak uzasadnienia decyzji Ministra Sprawiedliwości powoduje, że jest ona niezrozumiała i nie poddaje się merytorycznej ocenie - dodają członkowie Rady.