Pozew dotyczy klauzuli przekazującej jurysdykcję w sporach między użytkownikami a portalem Facebook sądom amerykańskim oraz ustanawiającej prawem właściwym dla dochodzenia roszczeń kalifornijskie prawo stanowe - podaje portal polskiprawnik.pl.

Pozew zmierza do wykazania, że klauzula taka narusza nie tylko polskie prawo, ale także normy prawa europejskiego. - Zakazanie stosowania tej klauzuli otworzy drogę roszczeniom osób zainteresowanych ochroną swojej prywatności w Polsce. Liczymy na precedens w skali całej Unii Europejskiej - mówi Błażej Sarzalski.
Pozew skierowany jest do warszawskiego Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pozwanej spółce Facebook Ireland Limited zarzuca się stosowanie niedozwolonych klauzul umownych w regulaminie określającym prawa i obowiązki użytkowników serwisu.