Merytoryczny zakres innowacji, które można zgłaszać do konkursu obejmuje: zarządzanie, sektor IT, sektor HR, komunikację z klientami, komunikację zewnętrzną,
Konkurs trwa do 10 maja 2012 r. Do tego dnia można złożyć aplikację konkursową. Od  11 maja 2012 do 21 maja 2012 odbywać się będzie ocena aplikacji konkursowych, 28 czerwca 2012 r. nastąpi  ogłoszenie wyników, a 28 września 2012 r. wręczone zostaną nagrody.
Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział zainteresowane kancelarie radców prawnych lub kancelarie prawne z przeważającą liczbą radców prawnych. Kapituła Konkursu przyzna jedną nagrodę ufundowaną przez Krajową Radę Radców Prawnych dla kancelarii prawnej. 
 
Regulamin konkursu (56,50 kB)

Druk aplikacji konkursowej (29,00 kB)