Odpowiadając na zapytanie jednego z powiatów co do możliwości sfinansowania ze środków publicznych kosztów szkolenia radnych oraz kosztów zakupu laptopów, RIO w Katowicach przyznaje, że przepisy nie regulują jednoznacznie kwestii dotyczących ponoszenia wydatków przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz radnego.
Zdaniem Izby, nie oznacza to jednak całkowitego zakazu sfinansowania przez gminę kosztów związanych z funkcjonowaniem organu stanowiącego, a dotyczących szkoleń dla radnych, zakupu artykułów biurowych, rozmów telefonicznych itp.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP