Chociaż formalnie KRK zachowa prawo do wskazywania kandydatów do zespołu układającego pytania, to w praktyce o składzie będzie decydował minister sprawiedliwości.

"Prawo do wskazania okaże się pozorem, co może rodzić wątpliwości na tle art. 17 ust. 1 Konstytucji" - podkreśla rada - "Podobną wątpliwość wzbudzać może odebranie KRK posiadanego aktualnie uprawnienia do zgłaszania zespołowi egzaminacyjnemu, za pośrednictwem przewodniczącego, propozycji pytań testowych (art. 29b ust. 5 u.k.s.e.). Wprawdzie w art. 59 ust. 17 projektu przewidziano wydanie rozporządzenia określającego tryb i sposób zgłaszania propozycji pytań testowych i prawidłowych odpowiedzi, to jednak nie równoważy to istnienia kompetencji ustawowej KRK, a ponadto – wcale nie oznacza, że zakres regulacji, do której ustanowienia MS zostałby upoważniony, obejmuje określanie, komu służy prawo zgłaszania pytań" - dodaje.