Szkolenie odbędzie się 15 lutego 2013 roku w Warszawie, w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77. Początek o godz. 11.00.
W programie wystąpienie prof. Ireny Lipowicz oraz  Edyty Bronowickiej, Prezes  Fundacji  Centrum  Szkolenia Sędziów „Iustitia”.
"Psychologiczne aspekty analizy zeznań małoletnich świadków- rola biegłego psychologa w procedurze przesłuchania” -   omówi Alicja Budzyńska, psycholog, Fundacja Dzieci Niczyje
Wykład "Postępowanie z dziećmi uzależnionymi" wygłosi Zbigniew Michalczyk, psycholog, specjalista terapii uzależnień, Kierownik Ośrodka Rehabilitacji Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychotycznymi w Zagórzu