Taką opinię szef KRS i prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego wygłosił otwierając w czwartek 4 grudnia konferencję rzeczników prasowych sądów apelacyjnych i okręgowych.
Podczas spotkania omówiono najważniejsze problemy w codziennej pracy rzeczników sądów. Konferencja jest jednym z rezultatów prac Zespołu ds. Standardów Komunikacji w Sądach, w skład którego wchodzą przedstawiciele Departamentu Strategii i Deregulacji Ministerstwa Sprawiedliwości oraz członkowie Krajowej Rady Sądownictwa.
Czytaj: Rzecznicy sądów w Warszawie, Katowicach i Poznaniu najaktywniejsi>>>

- Spotkanie pozwoli nam także na zebranie opinii o najlepszych rozwiązaniach dla biur prasowych sądów, które następnie znajdą się w opracowywanych przez Zespół standardach komunikacyjnych dla sądów – zaznaczył dr Adam Niedzielski, dyrektor Departamentu Strategii i Deregulacji Ministerstwa Sprawiedliwości. - Krajowa Rada Sądownictwa widzi możliwość realnych zmian w komunikacji sądów z mediami. Wykorzystujemy to, że mamy partnera do działania w Ministerstwie Sprawiedliwości – dodał sędzia Waldemar Żurek, rzecznik prasowy Krajowej Rady Sądownictwa.
W konferencji wziął udział także insp. Mariusz Sokołowski, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji. Na przykładzie swojej instytucji pokazał jak budować i utrzymywać dobre relacje z dziennikarzami, jak działa sprawne biuro prasowe oraz jak komunikować się w kryzysie medialnym. - Sądy zasługują na wyższe zaufanie niż te, które obecnie mają – zaznaczył insp. Sokołowski.
Uczestniczący w konferencji rzecznicy prasowi sądów dyskutowali o barierach w swojej pracy. Poruszono także temat powołania „rzecznika prasowego sądownictwa” oraz stworzenia „medialnej grupy” sędziów chętnych do wypowiadania się w środkach masowego przekazu.
Organizatorzy konferencji przeprowadzili również anonimową ankietę, dotyczą warunków pracy rzeczników prasowych sądów.