Nowe przepisy proceduralne zostały dostosowane do rzeczywistości sporów aktualnie wnoszonych do Sądu, dzięki wprowadzeniu jasnego rozróżnienia między trzema głównymi kategoriami postępowań, z których każda posiada odrębną specyfikę:
- skarg bezpośrednich, w ramach których kwestie incydentalne, wnioski o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta i wnioski o zachowanie poufności są szczególnie liczne;
- skarg w dziedzinie własności intelektualnej;
- odwołań od orzeczeń Sądu do spraw Służby Publicznej.
Jak komentuje Piotr Staszczyk, aplikant adwokacki i doktorant na UJ nowe przepisy mają przede wszystkim usprawnić postępowanie przed Sądem. Więcej>>>

Czytaj także: Sąd UE ma nowy regulamin postępowania>>>