Chodzi o zażalenie złożone w połowie czerwca 2016 r., dotyczące postanowienia prokuratora delegowanego do Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga, w którym odmówiono wszczęcia postępowania przygotowawczego w sprawie nieopublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2016 r.
Czytaj: Jest skarga na odmowę wszczęcia śledztwa ws nieopublikowania wyroku TK>>

W postanowieniu prokurator uznał, że działanie Prezes Rady Ministrów nie spełniało znamion przestępstwa niedopełnienia obowiązków (określonego w art.  231 par. 1 kodeksu karnego). Zdaniem prokuratury brak publikacji wyroku nie spowodował szkody w interesie publicznym lub prywatnym.

HFPC nie zgadza się z tą tezą. W zażaleniu na postanowienie HFPC zarzuciła prokuraturze naruszenie co najmniej kilku przepisów kodeksu postępowania karnego, w tym zasad: swobodnej oceny dowodów oraz obiektywizmu.
W ocenie HFPC odmowa publikacji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego doprowadziła do powstania szkody o charakterze ustrojowym, politycznym, ekonomicznym, a także wizerunkowym. - Bezpośrednim rezultatem takiego zachowania organów władzy jest znaczne ryzyko powstania dualizmu prawnego, w którym jedne organy będą stosować się do orzeczeń TK, a inne mogą ich nie uznawać. Wpływa to wprost na bezpieczeństwo prawne jednostki – twierdzi adw. Marcin Wolny, prawnik HFPC.

Dowiedz się więcej z książki
Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 złSąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia poinformował, że sprawa zostanie rozpoznana w składzie trzech sędziów zawodowych. Tym samym sąd przychylił się do wniosku HFPC, w którym podkreślono, że sprawa jej znacznej wagi.
Sama decyzja sądu nie rozstrzygnie jednak, czy doszło do niedopełnienia obowiązków przez Prezes Rady Ministrów. - Jeśli sąd uzna, że odmowa wszczęcia postępowania była niezasadna, wówczas prokurator będzie musiał jeszcze raz zbadać sprawę. Natomiast to, jakim wynikiem się ono zakończy – wniesieniem aktu oskarżenia, czy umorzeniem postępowania – będzie już zależało od oceny prokuratorów – tłumaczył dr Piotr Kładoczny, sekretarz Zarządu HFPC w wywiadzie „Dziennika Gazety Prawnej”.