Sąd będzie sprawdzał, czy figuruje w oficjalnym wykazie korporacji zawodowej adwokatów, radców prawnych lub notariuszy.
Przy automatycznym sprawdzaniu profesjonalnych prawników wszczynających e-postępowanie istotną rolę będą odgrywać bazy danych, które umożliwiają szybkie zasięganie potrzebnych informacji o konkretnej osobie. Na przykład Naczelna Rada Adwokacka w wykazie zamieści: imię i nazwisko, nazwę właściwej okręgowej rady, datę i numer wpisu danego prawnika na listę, a także ewentualnie datę jego skreślenia, informację o zawieszeniu w czynnościach zawodowych, a w przypadku aplikanta – również o prawie zastępowania adwokata. Takie same dane o radcach prawnych mają się znaleźć w bazie prowadzonej przez Krajową Radę Radców Prawnych.
– Zgodnie z przepisami osoba zawieszona w wykonywaniu czynności zawodowych nie może występować przed sądami i organami administracji publicznej. Reprezentowanie strony przez takiego pełnomocnika może prowadzić do zarzutu nieważności postępowania – tłumaczy adwokat Michał Szpakowski, członek komisji informatyzacji NRA.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna