Decyzja ta, która zapadła pięcioma głosami w stosunku do czterech, jest zgodna z podobną, odrzucającą karę główną dla młodocianych przestępców, o ile nie popełnili oni zabójstwa.
Pozostawia ona otwartą możliwość orzekania przez sędziów dożywocia bez możliwości wcześniejszego zwolnienia w indywidualnych sprawach o morderstwo popełnione przez młodocianych, ale stosowanie prawa nie może automatycznie pociągać za sobą takich wyroków.
Sędziowie Sądu Najwyższego uznali, że wyrok dożywocia bez możliwości wcześniejszego zwolnienia dla sprawcy, który w chwili przestępstwa nie miał ukończonych 18 lat, narusza ósmą poprawkę do konstytucji, zakazującą "okrutnego i niezwykłego karania" - powiedziała sędzia Elena Kagan, która przedstawiła pisemne uzasadnienie stanowiska większości sędziów SN.
Decyzję w kwestii karania młodocianych dożywociem Sąd Najwyższy podjął w związku ze sprawą Evana Millera i Kuntrella Jacksona, skazanych w wieku 14 lat za rabunek i morderstwo na dożywocie bez prawa do zmiany wyroku. Millera skazano za zabicie mężczyzny w stanie Alabama, a Jacksona za współudział w rabunku i morderstwie w stanie Arkansas. (PAP)