Ta ustawa ma szansę w sposób istotny zmienić relacje między obywatelem a państwem, między obywatelem a urzędami – ocenił prezydent.
Sejm uchwalił zmianę procedury postępowania przed sądami administracyjnymi pod koniec lutego. Na jej mocy sądy te będą mogły nakazywać urzędom zmianę zaskarżonej przez obywatela decyzji. Dziś mogą tylko polecać urzędom ponowne zbadanie sprawy.
- Ustawa w moim przekonaniu (...) ma służyć obywatelom. Ma zmniejszyć ryzyko mitręgi polegającej na tym, czego wielu obywateli doświadcza, a sędziowie sądów administracyjnych również to obserwują - ciągłego ping-ponga, takiego przerzucania sprawy pomiędzy sądem administracyjnym a urzędami" - mówił prezydent. - Tłumaczył, że "obywatel do sądu idzie po to, by uzyskać wyrok". "A najczęściej dotąd uzyskiwał tylko ocenę legalności podjętej decyzji administracyjnej i zbadanie sprawy od strony (...) formalnego przebiegu wszystkich działań. Podczas gdy oczekiwał, i ma prawo oczekiwać, że nastąpi rozstrzygnięcie – w jedną lub w drugą stronę"– przekonywał prezydent, tłumacząc jednocześnie, że "zasadnicza treść tej ustawy" polega właśnie na tym, by takie rozstrzygnięcie zapadały częściej i szybciej. - Z mojego punktu widzenia ta ustawa jest także istotna z punktu widzenia kształtowania zaufania obywateli do państwa – dodał Komorowski.

Nowelizację Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komorowski podpisał w obecności przedstawicieli sądów administracyjnych – w tym prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Romana Hausera oraz przedstawicieli administracji – prezydenta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego, marszałka woj. opolskiego Andrzeja Buły oraz wojewody opolskiego Ryszarda Wilczyńskiego. (ks/pap)Bogusław Dauter,Bogusław Gruszczyński,Andrzej Kabat,Małgorzata Niezgódka-Medek
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz>>>