Egzamin przeprowadzony został 8 i 9 marca. Zdający mogli sporządzić prace egzaminacyjne – według własnego wyboru – pismem ręcznym lub przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. Z możliwości tej skorzystało około 68% zdających.

Ci, którzy korzystali z własnych laptopów zdawali egzamin przy pomocy specjalnej aplikacji egzaminacyjnej, wyposażonej w edytor tekstu blokujący dostęp do zasobów komputera i uniemożliwający łączność z urządzeniami zewnętrznymi. 

Czytaj: Od jutra egzamin komorniczy>>

Jak poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości pozytywny wynik uzyskało 291 kandydatów na komorników. Najwięcej osób zdawało w Warszawie - 80, zdało - 62 czyli 77 proc. Najlepiej egzamin poszedł zdającym we Wrocławiu - tam na 34 osoby 31 uzyskało pozytywny wynik - 91 proc. 

W czołówce miast w których najwięcej osób zdało egzamin komorniczy znalazły się też Katowice - 89 proc., Kraków - 86 proc., Gdańsk - 75 proc. i Poznań - 73 proc. Najgorzej poszło kandydatom z Łodzi - egzamin zdało tu 45 z 67 zdających czyli - 67 proc.

Od uchwały o negatywnym wyniku egzaminu komorniczego zdającemu przysługuje odwołanie do Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyniku egzaminu komorniczego.

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji., Andrzej Marciniak

(Link do innej strony)

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz