Zarządzeniami z dnia 6 lutego 2017 r. Minister Sprawiedliwości zarządził nabór na aplikację sędziowską oraz na aplikację prokuratorską w 2017 r.

W stosunku do 2016 r., limit miejsc na aplikacji sędziowskiej został zwiększony o połowę. W minionym roku wynosił on bowiem 60 miejsc. Zdecydowanie mniej miejsc przewidziano natomiast na aplikacji prokuratorskiej, gdzie zeszłoroczny limit został określony aż na 132 miejsca.

Ponadto Minister Sprawiedliwości dokonał zmian w zarządzeniach w sprawie wyznaczenia terminu przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego oraz ponownego egzaminu sędziowskiego w 2017 r.

Co do obu egzaminów, w dniu 20 września 2017 r. odbędzie się jedynie część pisemna z prawa cywilnego. W tym terminie nie odbędzie się natomiast część pisemna z prawa administracyjnego, jak zakładały pierwotne wersje obu zarządzeń.

Źródło: www.rcl.gov.pl,