Egzaminu na aplikacje przeprowadzone zostały 27 września 2014 r. Do egzaminów na aplikacje zgłosiło się łącznie 10 108 osób, w tym:
na aplikację adwokacką – 3 845 osób,
na aplikację radcowską –  4 885 osób,
na aplikację notarialną – 820osób,
na aplikację komorniczą – 558 osób.
Kandydaci na aplikantów rozwiązywali test jednokrotnego wyboru, liczący 150 pytań, zawierających po trzy propozycje odpowiedzi. Pozytywny wynik otrzyma kandydat, który odpowie poprawnie co najmniej na 100 pytań.