Marta Koremba jest rzecznikiem patentowym, współkieruje praktyką własności intelektualnej w polskim biurze Bird & Bird.

Związana jest z kancelarią od 2013 roku. Jest ekspertem w dziedzinie prawa własności przemysłowej i zwalczania nieuczciwej konkurencji. Prowadzi spory o naruszenie praw własności przemysłowej i doradza przy tworzeniu strategii procesowych. Reprezentuje klientów w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym i Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO, dawniej OHIM). Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu portfelami znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Doradza przy wycenie praw własności intelektualnej, jak również optymalizacji kosztów działalności przy wykorzystaniu tych praw. Zajmuje się również zagadnieniami związanymi z reklamą farmaceutyczną, obrotem produktami leczniczymi, refundacją leków. Obsługuje firmy z najbardziej innowacyjnych branż: farmaceutycznej, chemicznej, kosmetycznej oraz telekomunikacyjnej.


Marta Koremba jest prawnikiem rokrocznie rekomendowanym w dziedzinie prawa własności intelektualnej przez międzynarodowe rankingi: European Legal 500 czy WIPR Leaders. Otrzymała wyróżnienie w prestiżowym konkursie Financial Times Innovative Lawyers 2015, w kategorii Intellectual property. W 2016 i 2017 roku nominowana w konkursie Euromoney LMG Europe Women in Business w kategorii IP. Znalazła się także w gronie laureatów rankingu "Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2015" opublikowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska.

- Awans na lokalnego partnera kancelarii jest wyrazem szczególnego uznania przez polski i globalny zespół partnerów Bird & Bird dla pracy Marty, jej zaangażowania w prowadzone projekty oraz doświadczenia i znajomość rynku. Promocja łączy się również z nowymi wyzwaniami, dotyczącymi rozwoju praktyki znaków towarowych w ramach zespołu własności intelektualnej liczącego obecnie 14 prawników. Jesteśmy przekonani, że awans Marty to pewna inwestycja w przyszłość naszego zespołu – powiedział Sławomir Szepietowski, partner zarządzający Bird & Bird w Warszawie.