- Musimy uczyć się przygotować spójne prawo i podejmować decyzje podporządkowane długofalowym strategiom rozwojowym – mówił szef rządu zapowiadając utworzenie placówki.

Premier Mateusz Morawiecki podpisał właśnie zarządzenie ws. powołania prof. Waldemara Parucha na pełnomocnika ds. utworzenia i kierowania Centrum Analiz Strategicznych. Jest on profesorem nauk społecznych, specjalizującym się w historii współczesnej i w sprawach stosunków międzynarodowych.

Jak poinformował Michał Dworczyk, szef KPRM, w CAS znajdą się trzy departamenty: Departament Analiz, Departament Oceny Skutków Regulacji oraz Departament Studiów Strategicznych. - CAS będzie zapleczem intelektualnym i analitycznym Rady Ministrów, dzięki któremu praca rządu stanie się jeszcze bardziej efektywna - powiedział szef KPRM.

Rada będzie monitorować
Rząd będzie miał też Radę, której celem będzie monitorowanie realizacji celów strategicznych rządu. Zarządzenie premiera w tej sprawie opublikowane zostało właśnie w Monitorze Polskim.

- Zadaniem Rady jest monitorowanie i koordynowanie wybranych przez Radę lub wskazanych przez Prezesa Rady Ministrów programów i projektów wynikających ze strategicznych dokumentów Rady Ministrów, w tym w szczególności ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 - czytamy w zarządzeniu.

Do zadań Rady należeć ma m.in. ocena, czy portfel projektów strategicznych wspiera realizację celów strategicznych Rady Ministrów oraz pozostaje zgodny ze strategicznymi dokumentami Rady Ministrów, analiza stanu realizacji portfela projektów strategicznych pod kątem zagrożeń związanych z prawidłowym postępem prac oraz opracowywanie rekomendacji dotyczących wprowadzenia odpowiednich zmian w strategicznych dokumentach Rady Ministrów, ustalanie priorytetów dla portfela projektów strategicznych.

W skład Rady wchodzą: przewodniczący Rady, którym będzie minister inwestycji i rozwoju i jako zastępcy przewodniczącego Rady: minister finansów, minister przedsiębiorczości i technologii oraz szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.