Nowa regulacja ma zstąpić obecną uchwałę z 19 marca 2002 r. (M.P. nr 13, poz. 221 z późn. zm.), która nawet w samej administracji budzi wątpliwości interpretacyjne. Przy tej okazji RCL proponuje także nowe rozwiązania, m.in. raport z konsultacji, w którym znajdą się wyniki rozmów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zewnętrznymi (dziś – w uzasadnieniu projektu) oraz oceny funkcjonowania przepisów obowiązujących – ocena skutków regulacji (OSR) ex post. Pojawi się też wymóg ich podawania do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej.

– To jest zdecydowanie zmiana na lepsze. Wszystko nieźle uporządkowane, wprowadzone nowe procedury – ocenia dr Adam Bodnar z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Ubolewa jednak nad tym, iż projekt regulaminu nie uwzględnia postulatu ministra spraw zagranicznych, aby projekty aktów prawnych były opiniowane na etapie prac rządowych pod kątem ich zgodności z Europejską Konwencją Praw Człowieka.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna