Uchwała dotyczy przeniesienia środków z planu na remonty i budowę dróg lokalnych - poinformował podczas koneferencji zorganizowanej po posiedzeniu rzadu premier Donald Tusk.
Podczas obrad rządu zaprezentowano projekt ustawy, który umożliwi szybkie dochodzenie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego do poziomu płacy minimalnej. Zawiera on rozwiązania zakładające, że od 1 maja 2014 r. rodzice dziecka niepełnosprawnego otrzymają 1 000 zł miesięcznie (netto), od stycznia 2015 r. będzie to 1 200 zł (netto), natomiast od początku 2016 r. świadczenie wyniesie 1 300 zł (netto). Rząd przekaże ten projekt parlamentarzystom, aby w ten sposób przyspieszyć uchwalenie tej ustawy.