Kancelaria Premiera zleciła realizację projektu, który ma usprawnić pracę specjalistów. Jednak eksperci uważają, że poprawa procesu stanowienia prawa wymaga bardziej całościowego podejścia, a kwota za usługę jest zbyt wygórowana.

Projekt nazywa się „Diagnoza potencjału analitycznego kadr administracji rządowej". Wykonawców KPRM wybrała pod koniec lutego. Wygrało konsorcjum dwóch firm badawczo-szkoleniowych.
W opisie zamówienia można przeczytać, że w rządzie brakuje „adekwatnie wykwalifikowanych zasobów ludzkich", co może być przyczyną „słabej diagnozy badanej rzeczywistości" i „braku logiki interwencji prawnej". Więcej: Rzeczpospolita>>>