Rada Ministrów przyjęła 17 czerwca br. założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze, przedłożone przez ministra obrony narodowej.
Zaproponowano w nich zmianę przepisów, która umożliwi cywilnym samolotom transportowym, polskim i obcym, wykonującym zadania na potrzeby sił zbrojnych RP, lądowanie na polskich lotniskach wojskowych.
Kraje NATO powszechnie wykorzystują cywilne statki powietrzne w celach wojskowych i zezwalają im na operacje na lotniskach wojskowych.
Dzięki nowym regulacjom, cywilne transportowe statki powietrzne będą mogły zabezpieczyć wycofywanie Polskiego Kontyngentu Wojskowego z Afganistanu. Łatwiejszy będzie transport ładunków wielkogabarytowych i niebezpiecznych na miejsce załadunku lub wyładunku. W niektórych sytuacjach, sprzętu i ludzi nie trzeba będzie przemieszczać na lotnisko cywilne, ale będzie można użyć najbliższego lotniska wojskowego.
Udostępnienie lotniska wojskowego dla samolotów cywilnych za każdym razem będzie wymagało zgody dowódcy operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych RP i jednostki organizacyjnej, która użytkuje lotnisko wojskowe.
Nie będzie obowiązku wpisywania lotniska wojskowego, wykorzystywanego przez samoloty cywilne realizujące zadania na rzecz sił zbrojnych – do rejestru lotnisk cywilnych.
W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji lotniska wojskowego będzie obowiązek udostępniania przez MON aktualnych danych technicznych i eksploatacyjnych takiego lotniska. Dane te będą udostępniane w AIP – Zintegrowanym Zbiorze Informacji Lotniczej, który publikuje Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.
Do badania zdarzeń lotniczych (wypadków lotniczych), gdy cywilny statek powietrzny realizował zadania na potrzeby Sił Zbrojnych RP, a zarejestrowany jest w rejestrze cywilnym, i którego załogę stanowi personel wojskowy lub cywilny – właściwa będzie Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.
Oceniono, że nowe przepisy mogą przynieść oszczędności budżetowe w wysokości 36 mln zł w 2014 r., a w latach 2015-2016 r. przewidywane jest 74 mln zł (37 mln zł rocznie).