Jak pisze "Gazeta Wyborcza", stanowisko Rafalskiej to pierwszy w rządzie tak mocny głos w tej sprawie. O tym, że trwają prace zmierzające do wypowiedzenia konwencji Rady Europy o zwalczaniu przemocy wobec kobiet, napisał jako pierwszy serwis Oko.press.
Wioletta Olszewska z biura komunikacji społecznej resortu odpowiedziała „Wyborczej”, że podsekretarz stanu Łukasz Piebiak „zainicjował dyskusję na temat konwencji”. „Podjęcie dyskusji nie determinuje podejmowania konkretnych czynności, a jest jedynie podstawą do zgromadzenia stanowisk poszczególnych resortów – informuje Olszewska.

Resort rodziny i pracy jest „za”. Minister Rafalska powiedziała, że opowiada się za wypowiedzeniem konwencji.

Źródło: Gazeta Wyborcza / Autor: Renata Grochal

Czytaj: Konwencja antyprzemocowa już opublikowana>>