Projekt został zgłoszony na posiedznie w dniu 29 czerwca br., ale wtedy Rada Ministrów nie podjęła w tej sprawie decyzji.
Rząd, który będzie dziś kontynuował rozpoczęte we wtorek posiedzenie, zajmie się także projektem nowelizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, który dopuszcza możliwość obniżenia poziomu zatrudnienia na uzasadniony wniosek przedsiębiorcy.
Rząd omówi też projekt założeń do zmian w ustawyieo świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, który ma dostosować polskie prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30 czerwca 2009 r., odnoszącego się do zasad ustalania prawa do świadczeń rodzinnych oraz do alimentów.
Rada Ministrów ma rozpatrzyć także założenia do projektu ustawy o odpadach oraz do zmian w prawie geologicznym i górniczym. Rząd ma ponadto przyjąć założenia do noweli ustawy o radiofonii i telewizji (w związku z wdrożeniem dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych).