Jak wynika z porządku czwartkowych obrad Rady Ministrów, ministrowie tego dnia zajmą się nowelizacją kodeksu karnego, która została przygotowana w związku z europejskimi dyrektywami.

O ile obecnie przewiduje się karalność utrwalania, sprowadzania, przechowywania lub posiadania pornografii z udziałem osoby w wieku poniżej 15 lat, to zgodnie z projektem karane też będą takie czyny w odniesieniu do wszystkich małoletnich (czyli osób w wieku 15-18 lat). Na poziomie 15 lat utrzymana zostanie tzw. granica wieku przyzwolenia na obcowanie.

Projekt przewiduje ponadto, że w celu ograniczenia zjawiska prostytucji dziecięcej karane będą kontakty seksualne z małoletnimi poniżej 18 lat, jeżeli wiążą się one z przekazaniem lub obietnicą korzyści majątkowej. (ks/pap)