O tej decyzji minister powiedział na posiedzeniu zespołu ds. migracji, którego głównym zadaniem jest kształtowanie kierunków rozwoju polityki migracyjnej. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele kilku resortów, Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz służb mundurowych i specjalnych.

- Na mój wniosek Rada Ministrów unieważniła dokument „Polityka migracyjna Polski”, ponieważ nie przystawał on do problemów, jakie stoją przed naszym krajem. Nie uwzględniał sytuacji kryzysu migracyjnego, jaki dotknął Europę – powiedział minister Mariusz Błaszczak. Szef MSWiA podkreślił, że istotne są dwa aspekty polityki migracyjnej – wpływ na rynek pracy i bezpieczeństwo obywateli.
Natomiast Jakub Skiba, sekretarz stanu w MSWiA, zauważył, że dokument „Polityka migracyjna Polski” nie dawał możliwości reakcji na wyzwania, jakie dały o sobie znać w roku 2015 – kryzys migracyjny oraz migracja ekonomiczna z Ukrainy. – Należy przystąpić na poważnie do prac nad nową strategią, nową wizją polityki migracyjnej, która podejmowałaby te wszystkie wyzwania, z którymi mamy do czynienia – powiedział wiceszef MSWIA. Jedną z prób stworzenia założeń takiej polityki podjęło Ministerstwo Rozwoju, jako główną oś swojego zainteresowania przyjmując kwestie społeczno-gospodarcze, takie jak procesy ekonomiczne i sytuacja na rynku pracy. - Państwo polskie musi się zdobyć na stworzenie nowej polityki migracyjnej, która będzie odpowiadała wymogom sytuacji. Należy wykonać wiele pracy, aby ująć kompleksowo rozwiązania wszystkich problemów w ramy aktów normatywnych, ponadto konieczna jest współpraca wielu zainteresowanych organów państwa – oświadczył minister Jakub Skiba.

Czytaj: Polska nie korzysta z unijnych funduszy dla migrantów>>

W przyjętym przez rząd w połowie 2012 r. dokumencie "Polityka migracyjna Polski - stan obecny i postulowane działania" zaproponowano m.in. uproszczenie zasad pobytu i pracy w naszym kraju cudzoziemców, przeciwdziałanie nielegalnej imigracji, usprawnienie programów integracyjnych, większy nacisk na edukację dzieci migrantów oraz umożliwienie zalegalizowania pobytu cudzoziemcom przebywającym nielegalnie. (ks/pap)