Przygotowany przez ministra spraw zagranicznych projekt nowelizacji wdraża do polskiego prawa przepisy trzech dyrektyw Rady z 13 maja 2013 r., które mają związek z przystąpieniem Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej. Dyrektywy dotyczą: dziedziny podatków, prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług oraz bezpieczeństwa żywności, polityki weterynaryjnej i fitosanitarnej.

Projekt nowelizacji wprowadza zmiany do następujących ustaw:
- o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- o podatku dochodowym od osób prawnych,
- o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych,
- o izbach aptekarskich,
- o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
- o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej,
- o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
- o zawodach pielęgniarki i położnej.