Nowe przepisy mają zmienić sytuację panującą obecnie na polskim rynku i stworzyć ofertę dla seniorów z niskimi emeryturami. W zamian za przeniesienie własności swojego mieszkania lub domu będą mogli liczyć na świadczenie pieniężne.
Teraz w polskim prawie nie ma odpowiedniej instytucji, choć firmy świadczące takie usługi już są.
Założenia przewidują dwa rodzaje tzw. odwróconej hipoteki: rentę dożwotnią i odwrócony kredyt hipoteczny. W pierwszymwypadku chodzi o ucywilizowanie istniejącego już rynku. Od lat bowiem w Polsce działają firmy, które oferują usługi w postaci dożywocia lub renty dożywotniej z kodeksu cywilnego. Uregulowania k.c. nie zapewniają jednak pełnej ochrony odbiorcom ich usług. Projekt zakłada więc, że usługi w zakresie renty dożywotniej będą mogły świadczyć tylko spółki akcyjne posiadające minimum 2 mln euro kapitału zakładowego oraz stosowne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego. Więcej: Rzeczpospolita>>>