Rada Ministrów przyjęła 19 lipca br. projekt ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.

Jak podkreśla rząd, zmniejszenie „szarej strefy” w grach hazardowych, zwłaszcza w obszarze gier na automatach i w internecie, jest jednym z najważniejszych celów przeprowadzanej nowelizacji. Zmienione przepisy powinny także zapewnić jak najwyższą ochronę graczom, w tym nieletnim przed negatywnymi skutkami hazardu, zwłaszcza organizowanego w internecie oraz zwiększenie wpływów podatkowych z legalnego hazardu.

Projekt przewiduje możliwość blokowania dostępu do nielegalnych stron internetowych oraz utrudnianie wykonywania płatności na rzecz podmiotów oferujących nielegalne gry hazardowe w internecie. Przyczyni się to do zmniejszenia „szarej strefy” w grach hazardowych, co doprowadzi do zwiększenia udziału w rynku legalnych przedsiębiorstw. Zwiększy się także poziom ochrony graczy, ponieważ tylko legalni operatorzy dają gwarancję oferowania gier w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.

Rozszerzony ma być katalog gier, które mogą być oferowane w internecie. Obecnie mogą być to wyłącznie zakłady wzajemne (bukmacherskie), które wymagają uzyskania odpowiedniego zezwolenia, po zmianach będą to praktycznie wszystkie gry hazardowe.

Podmiot wykonujący monopol państwa nad grami na automatach urządzanymi w salonach gier oraz nad grami hazardowymi w internecie – będzie zobowiązany do wdrożenia polityki odpowiedzialnej gry. Do tej pory nie było takiego obowiązku. W ramach tej polityki ma być np. sprawdzana pełnoletność gracza. Rozwiązanie to powinno zwiększyć ochronę graczy przed negatywnymi skutkami hazardu.

Wprowadzony zostanie obowiązek przeprowadzania – za pośrednictwem rachunków płatniczych – transakcji wynikających z gier urządzanych przez internet. Rozwiązanie to zapewni nadzór nad przepływami finansowymi, a w rezultacie będzie przeciwdziałać procederowi „prania pieniędzy” i finansowaniu terroryzmu.

Podmioty urządzające gry hazardowe w internecie nie będą mogły umieszczać na stronach do tych gier – reklam usług finansowych i również samodzielnie ich oferować. Chodzi o to, aby nie zachęcać graczy do zaciągania pożyczek na dalszą grę, i w rezultacie chronić ich przed wpadnięciem w pętlę zadłużenia. Podobny zakaz będzie dotyczył salonów gier na automatach.

Założono objęcie monopolem państwa gier na automatach organizowanych poza kasynami. Ponieważ gry na automatach (zwane jednorękimi bandytami) należą do bardzo uzależniających, będą mogły odbywać się wyłącznie w wydzielonych do tego miejscach, pod stałą kontrolą oraz będą niedostępne dla osób poniżej 18 roku życia. Rozwiązanie to stanowi element walki z „szarą strefą” i jedną z najbardziej uzależniających form hazardu. Także urządzanie gier hazardowych w internecie, z wyjątkiem zakładów wzajemnych i loterii promocyjnych, objęte zostanie monopolem państwa.

Wprowadzony ma być zakaz lokowania salonów gier na automatach w miejscach, w których w ciągu ostatnich 5 lat urządzano nielegalne gry na automatach. Pomoże to służbom celnym skuteczniej walczyć z nielegalnymi organizatorami gier hazardowych, którzy regularnie wykorzystywali te same miejsca do ich organizacji w sposób sprzeczny z ustawą.

Złagodzone zostaną przepisy dotyczące gry w pokera – będzie można grać w internecie i poza kasynami. Dopuszczono możliwość gry w pokera turniejowego poza kasynem – po dokonaniu zgłoszenia dyrektorowi izby celnej. Jest to odpowiedź na postulaty środowisk pokerowych, które nie mogą organizować turniejów pokera, w miejscowościach w których nie ma kasyn gry. Dotychczas gra w pokera jest możliwa wyłącznie w kasynach gry.

Zaproponowano szkolenia zamiast egzaminów zawodowych dla osób nadzorujących i bezpośrednio prowadzących gry hazardowe. Zmniejszy to obciążenia biurokratyczne przedsiębiorców w branży gier hazardowych i obniży koszty prowadzonej przez nich działalności.

Wprowadzono dodatkowy mechanizm kontrolny dotyczący przyznawania koncesji lub zezwolenia na prowadzenie działalności w obszarze gier hazardowych.

Minister finansów będzie występował z wnioskiem o informację dotyczącą podmiotów ubiegających się o przyznanie koncesji lub zezwolenia na organizację gier hazardowych. Wniosek będzie kierowany do: szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i Komendanta Głównego Policji. Instytucje te będą musiały poinformować ministra finansów o możliwym zagrożeniu bezpieczeństwa państwa ze strony podmiotów występujących o koncesję lub zezwolenie. Rozwiązanie to zmniejszy ryzyko pojawienia się podmiotów oferujących gry hazardowe, powiązanych ze środowiskiem przestępczym, czyli będzie gwarantować najwyższe standardy w tym obszarze. Jednocześnie gracze zyskają pewność, że nie uczestniczą w grach organizowanych nielegalnie.

Rozszerzono katalog podmiotów podlegających karze pieniężnej za naruszenie przepisów regulujących rynek gier hazardowych. Nielegalni operatorzy gier hazardowych będą podlegać bardziej dotkliwym karom. Na przykład za urządzenie gry na automacie, bez wymaganej koncesji, kara wzrośnie z 12 tys. zł do100 tys. zł. Kwota ta będzie pobierana od każdego automatu. Wysokość tej kary oparto na szacunkach średnich przychodów otrzymywanych z automatu i jest ona dostosowana do poziomu rzeczywistych strat ponoszonych przez Skarb Państwa.

Założono, że minister finansów będzie prowadził rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą. Będzie on publikowany na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Efektem wprowadzonych zmian będzie wzmocnienie kontroli państwa nad rynkiem gier hazardowych oraz zwiększenie udziału w rynku operatorów legalnych i wyższego poziomu ochrony konsumentów.

Znowelizowana ustawa powinna obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. z wyjątkiem części przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.