Poselski projekt ustawy skierowany został 17 sierpnia br. do prac w sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka i jest obecnie przedmiotem prac w tej komisji. Podstawowym celem proponowanej regulacji jest ustanowienie nowego zawodu - doradcy prawnego, który byłby uprawniony do wykonywania części czynności prawniczych zastrzeżonych dotychczas dla adwokatów i radców prawnych. Według założeń projektodawców, celem regulacji jest też ujednolicenie kryteriów naboru na wszystkie aplikacje prawnicze poprzez wprowadzenie jednego państwowego egzaminu I stopnia oraz stworzenie absolwentom wyższych studiów prawniczych dwóch równoległych ścieżek dostępu do zawodów prawniczych: poprzez aplikacje prawnicze oraz z pominięciem aplikacji, po co najmniej 5-letnim wykonywaniu czynności prawniczych, a następnie zdaniu państwowego egzaminu prawniczego drugiego stopnia.
Minister sprawiedliwości przyznał, że wniesiony do Sejmu przez posłów PO projekt jest tożsamy z tym, nad którym od około dwóch lat pracowano w jego resorcie. Krzysztof Kwiatkowski nie chciał jednak wypowiadać się na temat tego projektu, ponieważ - jak twierdził - jest to jeszcze niedojrzała wersja, która będzie zmieniana. Być może właśnie po dzisiejszym posiedzeniu rządu zostaną skierowane do Sejmu jakieś rządowe sugestie.

Projekt jest krytykowany przez samorządy adwokatów i radców prawnych, których zdaniem zaprzestanie prac nad wcześniejszym rżadowym projektem i skierowanie do Sejmu niemal identycznego projektu posłów PO jest formą manipulacji i unikania przez rząd poważnej dyskusji ze środowiskami prawniczymi. Krajowa Rada Radców Prawnych przyjęła w tej sprawie specjalną uchwałę, w której stanowczo skrytykowała poselski projekt ustawy o państwowych egzaminach prawniczych.  Zdaniem członków KRRP poselski projekt ustawy o państwowych egzaminach prawniczych powinien zostać odrzucony przez Sejm jako niezgodny z Konstytucją RP. Federacja Adwokatur Europejskich (FBE) skupiająca samorządy prawnicze z krajów naszego kontynentu uchwaliła rezolucję, w której wyraża zaniepokojenie projektem ustawy o państwowych egzaminach prawniczych.

Komentarz: Rząd oceni rządowy projekt

Czytaj także: Posłowie wnieśli rządowy projekt ustawy o egzaminach prawniczych
                       Prezes NRA: poselski projekt jest formą nacisku na nas