W przyjętej 20 września 2011 roku deklaracji inicjującej Partnerstwo państwa w nim uczestniczące zobowiązują się do przestrzegania "zasady otwartości w kontaktach z obywatelami, tak aby świadczone usługi były jak najlepsze, przy optymalnym wykorzystaniu zasobów publicznych, zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań i zapewnieniu bezpieczeństwa wspólnotom". Obowiązkiem państw popierających inicjatywę jest pisemnie zadeklarowanie konkretnych zmian (wraz z harmonogramem), jakie wprowadzą, by podwyższyć standardy życia publicznego. Dla każdego kraju jest to inna lista zadań, rządy same decydują o własnych priorytetach. W Partnerstwie uczestniczy blisko 50 krajów.
Opublikowany przed kilkoma dniami program posiedzenia rządu zawierał ten punkt. Jeszcze we wtorek w południe, gdy posiedzenie Rady Ministrów już się rozpoczęło, zwykle dobrze zorientowana w planach rządu Polska Agencja Prasowa nadała depeszę informującą, że Rada Ministrów pracuje miedzy innymi nad tą sprawą. Jednak w komunikacie ogłoszonym przez Centrum Informacyjne Rządu po zakończeniu posiedzienia nie ma mowy o podjęciu zapowiadanej uchwały. Nie ma też żadnego wyjaśnienia, dlaczego ministrowie nie podjęli tej decyzji, ani kiedy ewentualnie to zrobią.