Piastujący najwyższe funkcje w państwie nie mogą przed upływem roku od ustąpienia ze stanowiska być zatrudnieni u przedsiębiorcy, jeżeli brały udział w wydaniu rozstrzygnięcia w sprawach go dotyczących. Taki zakaz obowiązuje m.in. premiera, szefów resortów, prezesa NIK, prezes NBP, rzecznika praw obywatelskich, przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, GIODO, prezesa Prokuratorii Generalnej, ale też samorządowców (np. burmistrza, skarbnika czy sekretarza gminy). Takie rozwiązanie jest zawarte w art. 7 ustawy antykorupcyjnej, czyli ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2006 r. nr 216, poz. 1584 z późn. zm.).
Jednak ustęp 2 tego przepisu przewiduje wyjątek. Pozwala, aby w uzasadnionych przypadkach zgodę na zatrudnienie przed upływem roku mogła wyrazić specjalna komisja powołana przez premiera. Rozpatruje ona wnioski w terminie 30 dni w składach trzyosobowych. Jej decyzje są ostateczne.
Na pytanie "Dziennika Gazeta Prawna" kancelaria premiera odpowiedziała, ile razy komisja wyraziła zgodę na złamanie tego zakazu oraz kto wchodzi w skład komisji. Nie podano jednak najważniejszej informacji – kto dostał zgodę od komisji na takie zatrudnienie.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna