Zamieszczona w serwisie
www.premier.gov.pl. koncepcja zakłada przeprowadzenie konsultacji trwających prac legislacyjnych dotyczących sfery technologii teleinformatycznych, mediów i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Konsultacje miałyby się odbywać z wykorzystaniem platformy komunikacyjnej on-line. Zasady konsultacji określiłaby „grupa inicjatywna” składająca się z przedstawicieli internautów, przedsiębiorców, ekspertów, organizacji pozarządowych oraz rządu. W czwartek 18 lutego Ministerstwo Finansów ma zaprezentować poprawioną wersję ustawy.

Na profilu KPRM w serwisie Facebook można zgłaszać uwagi do rządowej propozycji.