Jak przypomina "Rzeczpospolita", rada działa od lutego 2013 r. W jej skład weszli m.in. przedstawiciele kilkunastu ministerstw, a oprócz niej powołano radę konsultacyjną tworzoną przez ekspertów.
głównym powodem likwidacji ma być reforma kompetencyjna rządu, którą wprowadziło PiS. W jej efekcie MAiC zamieniło się w Ministerstwo Cyfryzacji. – Powody są czysto formalne. Zagadnienia, którymi zajmowała się rada, nie leżą obecnie w naszych kompetencjach – mówi rzecznik resortu cyfryzacji Karol Manys.

Rada najintensywniej działała wtedy, gdy ministrem administracji i cyfryzacji był Michał Boni (fot.), który przekonywał, że „jako społeczeństwo powinniśmy być bardziej otwarci". Zdaniem Boniego likwidacja rady to błąd. 
– Oczywiście można się zastanawiać, czy powinna pozostać przy Ministerstwie Cyfryzacji, a nie przejść do MSWiA, bo przy wojewodach pracują pełnomocnicy zajmujący się równością. Jednak jest potrzebna – komentuje. Więcej>>

  Jarosław Marciniak
Mobbing, dyskryminacja, molestowanie. Przeciwdziałanie w praktyce>>