Nasiona 225 odmian kukurydzy MON810 nie będą mogły być używane przez polskich rolników. Takie rozwiązanie przewiduje projekt rozporządzenia Rady Ministrów dotyczący  materiału siewnego genetycznie modyfikowanej kukurydzy. W innym projekcie rząd zakazuje także stosowania do uprawy nasion ziemniaka Amflora.
W ten sposób Rada Ministrów zamierza wprowadzić zakaz upraw GMO w Polsce,   nie zawiera go bowiem przyjęta niedawno ustawa o nasiennictwie.

Źródło: Rzeczpospolita